PARTENE
Selger er Löfbergs Lila AS, Rosenholmveien 25, 1414 Trollåsen, e-post info@lofbergs.no, telefonnummer 22514190, Org. nr 876 862 662, og betegnes i det følgende som  selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

BETALING
Du kan benytte Visa, Mastercard, Klarna eller Vipps i nettbutikken vår. Beløpet reserveres når du foretar orderen. Beløpet trekkes først fra din konto når vi sender varene dine fra oss. Ved betaling inngår du en avtale mellom vår samarbeidspartne QuickPay og Løfbergs AS. All informasjon i forbindelse med kjøp håndteres av QuickPay og vil aldri være tilgjengelig for denne nettbutikken.

ORDRENS GYLDIGHET
En ordre er gyldig når ordrebekreftelse er mottatt. Ordrebekreftelse gis per e-post. Ved innlegging av en ordre er det implisitt gitt at kunden godtar å følge våre kjøpsbetingelser. En ordre/bestilling er gyldig inntil varen er avbestilt eller vi skriftlig eller pr. e-post kansellerer ordren.

LEVERING
Vi behandler og sender ut ordre hver ukedag. Om noen av varene ikke skulle være på lager, vil vi gi beskjed om dette. Normal forsendelsestid er 2–4 virkedager til adresser i Norge (vi sender dessverre ikke til Svalbard og Jan Mayen).

FRAKT OG EKSP. KOSTNADER
Vi sender våre varer med Bring. Ved kjøp over 599 NOK leverer vi pakken gratis til pakkebutikken.

MANGEL VED VAREN - KJØPERENS RETTIGHEDER OG REKLAMASJONSFRIST
Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering
Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag
Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving
Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

ANGRERETT
Private som kjøper en vare på internett har 14 dagers angrefrist i henhold til norsk lov. Varen skal da returneres i ubrukt tilstand, i original emballasje og uskadet. Husk at vi skal kunne selge den returnerte varen din som ny. Transportkostnadene tilfaller kunden ved retur (jf. Angrerettloven § 15 første ledd). NB! Varer som returneres til oss i postoppkrav eller “mottaker betaler frakt” vil ikke bli hentet. Returen må skje rekommandert eller i registrert postpakke. Angreskjema skal alltid fylles ut, du finner link til skjema nederst i denne artikkelen. Reklamasjonsrett etter kjøpslovens bestemmelser.

REKLAMASJON
Reklamasjon i henhold til forbrukerkjøpsloven. Det gis 2 års reklamasjonsrett på alle maskiner og utstyr fra kjøpsdatoen.

KONFLIKTLØSNING

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  600.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

UAVHENTEDE LEVERANSER
Uavhentede varer som kommer i retur til oss vil bli oppbevart hos oss i påvente av at kunden tar kontakt. Deretter vil vi avtale med kunden hva vi skal gjøre for at han/hun skal få varen sin. Alle ekstra kostnader ved uavhentede pakker belastes kunden.

PERSONVERN
Løfbergs AS arbeider for å ivareta dine personvernsrettigheter på best mulig måte når du benytter våre tjenester. Ler mer i vår Personvernerklæring.

Eksterne lenker:

 Forbrukerkjøpsloven
 Kjøpsloven
 Angrerettloven
 E-handelsloven
 Angreskjema